Саналар
28.05.2017
Баннер
Шахслар
1 Абу Лайс Самарқандийнинг ҳаёти ва ижоди
2 Муҳаммад Асад
3 Махдуми Аъзам (1463/64-1542)
4 Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530)
5 Хондамир (1473-76-1534)
6 Абдураззоқ Самарқандий (1413-1482)
7 Шарафиддин Али Яздий (вафоти — 1454 йил)
8 Низомиддин Шомий (XIV аср — XV асрнинг боши)
9 Фасиҳ Ҳавофий (1375-1442)
10 Камолиддин Беҳзод
11 Ҳусайн Воиз Кошифий
12 Жалолиддин Давоний (1427-1502)
13 Ҳусайн Бойқаро (1438-1506)
14 Давлатшоҳ Самарқандий (тахминан 1435-1495)
15 Қосими Анвар (1355-1433)
16 Алишер Навоий (1441-1501)
17 Абдураҳмон Жомий (1414-1492)
18 Лутфий
19 Саккокий (XIV аср охири — XV аср ўртаси)
20 Ҳазрат Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор (1404-1490)
21 Хожа Муҳаммад Порсо (1348-1420)
22 Яъқуб Чархий (Вафоти — 1447 йил)
23 Али Қушчи (Вафоти — 1474 йил)
24 Ғиёсуддин ал-Коший (Вафоти — 1429 йил)
25 Қозизода Румий (XIV аср охири — XV аср боши)
26 Журжоний (1339-1413)
27 Тафтазоний (1322-1392)
28 Мирзо Улуғбек (1394-1449)
29 Шоҳрух Мирзо (1377-1447)
30 Баҳоуддин Нақшбанд (1318-1389)
31 Амир Темур (1336-1405)
32 Нажмиддин Кубро (1145-1221)
33 Адиб Аҳмад Югнакий (XII—XIII асрлар)
34 Аҳмад Яссавий (1041-1167)
35 Ал-Марғиноний
36 Маҳмуд Чағминий (ХII-ХIII аср)
37 Исмоил Журжоний (1042-1136)
38 Маҳмуд аз-Замахшарий (1075-1144)
39 Абу ал-Муъийн Ан-Насафий (1027-1114)
40 Маҳмуд Қошғарий (XI аср)
41 Юсуф Хос Ҳожиб (XI аср)
42 Абу Абдуллоҳ Рудакий (860-941)
43 Абу Райҳон Беруний (973-1048)
44 Абу Али ибн Сино (980-1037)
45 Абу Абдуллоҳ Ал-Хоразмий (Вафоти 997)
46 Абу Бакр Ал-Хоразмий (935-993)
47 Абу Мансур ал-Мотуридий (Вафоти 945)
48 Қаффол АШ-ШОШИЙ (903-976)
49 Аҳмад ас-Сағоний (Вафоти 990)
50 Абдуллоҳ ибн Амажур ат-Туркий (IХ-Х аср)
51 Аббос ал-Жавхарий (IX асрнинг биринчи ярми)
52 Аҳмад ас-Сарахсий (835-899)
53 Абу Бакр Наршахий (899-959)
54 Аҳмад ал-Марвазий (Тах. 780-880)
55 Аҳмад ал-Фарғоний (Тахминан 797—865 йиллар)
56 Мусо ал-Хоразмий (783-850)
57 Мирхонд (1433-1498)
 

Муаллифлар фикри сайт таҳририяти нуқтаи назари билан мос келмаслиги мумкин