Саналар
03.07.2020
Баннер
Ҳукмдорлар
PDF Босма E-mail

Қадимги Хоразм давлати
(қадимги даврдан ХIII аср ўрталаригача)

Қадимги хоразмшоҳлар (сиёвушийлар)
• Кайхусрав (тахминан мил. авв. 1200-1140)
• Саксафар (тахминан мил. авв. 519-517)
• Фарасман (тахминан мил. авв. 329-320)
• Хусрав (тахминан мил. авв. 320)

Африғийлар (IV-Х асрлар)
• Африғ (IV аср боши)
• Абу Абдуллоҳ Муҳаммад (?-995-йил, сулоланинг сўнги вакили)

Маъмунийлар сулоласи (995-1017)
• Маъмун ибн Муҳаммад (995-997)
• Али ибн Маъмун (997-999)
• Маъмун ибн Маъмун (999-1017)

Олтинтошлар сулоласи (1017-1041)
• Олтинтош (1017-1032)
• Саид ибн Маъсуд (1032 -?)
• Исмоил Хандон (?- 1041)

Қадимги Бақтрия давлати (Ўрта Осиё)

Аҳамонийлар сулоласи (мил. авв. 530-329)
• Смердис (мил. авв. 530-522)
• Дадаршиш (мил. авв. 522-486)
• Ариамен (мил. авв. 486-480)
• Масист (мил. авв. 480-465)
• Артабон (мил. авв. 465-423)
• Бесс     (мил. авв. 335-329)

Юнон-македонлар
• Александр Македонский (мил. авв. 329-323)

Салавкийлар ҳукмронлиги (мил. авв. 312-250)
• Антиох I (мил. авв. 293-260)

Юнонлар сулоласи (мил. авв. 250-130)
• Диодот I (мил. авв. 250-238)       
• Диодот II (мил. авв. 238-212)
• Эвтидем (мил. авв. 212-199)
• Деметрий (мил. авв. 199-167)
• Эвкратит (мил.авв. 167-155)
• Гелеокл (мил. авв. 155-130) 

Кушонлар (I-III асрлар)
• Кудзула Кадфиз (15-51)
• Вима Кадфиз (51-78)
• Канишка (78 -123)
• Васишка (123-127)
• Хувишка (127-159)
• Васудева И (159-193)
• Канишка ИИИ (193-222)
• Васудева ИИ (222-244)

Хиёнийлар (таҳминан 470-590)
(Сирдарё бўйларидан Амударё ҳавзасигача бўлган ҳудуд)
• Грумбат …

Кидарийлар (420-456)
(Амударё ҳавзаси ва жануби-ғарбий Суғд)
• Кидар …

Ефталийлар (В асрнинг 2-ярми – VI асрнинг 60-йиллари)
• Вахшунвар …

Ашиналийлар (Турк хоқонлиги) (VI аср ўрталари - 657)
• Истеми (553-576)
• Қора Чурин (576-609)
• Таман (609-611)
• Шегуйхон (611-618)
• Тўнёбғухон (618-630)
• Сибирхон (630-631)
• Ирбис
• Бўлунёбғухон (631)
• Тўнг Алп Дулухон (631-634)
• Тўнгшад-Ишбара Тўлисшад (634-639)
• Элқутлуқшад Ирбисхон (639-640)
• Баҳодур-Ирбисёбғухон (640-641)
• Ирбис Шегуйхон (641-651)
• Ишбарахон (651-657)

Сомонийлар (875-999)
• Нуҳ ибн Асад (819-842)
• Аҳмад ибн Асад (842-864)
• Наср I ибн Аҳмад (865-892)
• Исмоил ибн Аҳмад (874-907)
• Аҳмад ибн Исмоил (907-914)
• Наср II ибн Аҳмад (914-943)
• Нуҳ I ибн Наср (943-954)
• Абдумалик ибн Нуҳ (954-961)
• Мансур I ибн Нуҳ (961-976)
• Нуҳ ИИ ибн Мансур (976-997)
• Мансур II ибн Нуҳ (997-999)
• Абдулмалик II ибн Нуҳ (999-1000)
• Исмоил ибн Нуҳ (1000-1005)

Қорахонийлар (927-1212)
Йирик вакиллари:
• Абдулкарим Сотуқ Буғрохон (859-955)
• Мусо ибн Абдулкарим (955-970)
• Ҳасан ибн Сулаймон (977-992)
• Аҳмад ибн Али Арслонхон (998-1017; ҳокимият амалда укаси Наср ибн Али қўлида бўлган)
• Мансур ибн Али (1017-26)
• Иброҳим ибн Наср Тамғачхон (1040-70)
• Арслонхон Муҳаммад ибн Сулаймон (1102-30)
• Усмон ибн Иброҳим (?-1212)

Ануштегинийлар, хоразмшоҳлар
(1097-1231)
• Қутбиддин Муҳаммад (1097-1128)
• Отсиз (1128-1156)
• Эл Арслон     (1156-1172)
• Султоншоҳ Маҳмуд (1172)
• Такаш (1172-1200)
• Муҳаммад (1200-1220)
• Жалолиддин (1220-1231)

Темурийлар (1370-1500)
• Амир Темур (1370-1405)
• Халил Султон (1405-09)
• Улуғбек (1409-49)
• Абдуллатиф (1449-50)
• Абдулло Мирзо (1450-51)
• Абу Саид ибн Султон Муҳаммад  (1451-69)
• Султон Аҳмад Мирзо (1469-94)
• Султон Маҳмуд Мирзо (1494-98)
• Султон Али Мирзо (1498-1500)

Шайбонийлар (1500-1601)
• Шайбонийхон (1500-1510)
• Кўчкунчихон (1510-1530)
• Абу Саидхон (1530-1533)
• Убайдуллахон(1533-1539)
• Абдуллахон И (1539-1540)
• Абдулазизхон; Бухорода (1540-1550)
• Абдулатиф; Самарқандда (1540-1551)
• Наврўз Аҳмадхон - Бароқхон (1551-1556)
• Пирмуҳаммадхон (1556-1583)
• Абдуллахон II (1583-1598)
• Абдулмўминхон (1598-1599)
• Пирмуҳаммадхон ИИ (1599-1601)

Аштархонийлар
(1601-1756)
• Боқимуҳаммадхон (1601-1605)
• Валимуҳаммадхон (1605-1611)
• Имомқулихон (1611-1642)
• Надрмуҳаммадхон (1642-1645)
• Абдулазизхон (1645-1681)
• Субҳонқулихон (1681-1702)
• Убайдуллахон ИИ (1702-1711)
• Абулфайзхон (1711-1747)
• Абдулмўминхон (1747-1751)
• Убайдуллохон ИИИ (1751-1754)
• Шерғози (1754-1756) 

Бухоро амирлиги (манғитлар сулоласи) (1756-1920)
• Муҳаммад  Раҳим (1756-1758)
• Дониёлбий оталиқ (1758-1785)
• Шоҳмурод (1785-1800)
• Ҳайдар (1800-1826)
• Насруллохон (1826-1860)
• Музаффар (1860-1885)
• Абдулаҳад (1885-1910)
• Олимхон (1910-1920)

Хива хонлигида шайбонийлари сулоласи
(1511-1570)
• Элбарсхон (1511-1516)
• Султон Ҳожихон (1516)
• Ҳусайнқулихон (1516)
• Сўфиёнхон (1516-1522)
• Бужақахон (1522-1526)
• Аванешхон (1526-1538)
• Алихон (1538-1547)
• Ақатойхон (1547-1556)
• Юнусхон (1556-1557)
• Дўстхон (1557-1558)
• Ҳожи Муҳаммадхон (1559-1602)
• Араб Муҳаммадхон (1602-1621)
• Ҳабаш султон ва Элбарс султон (1621-1623)
• Асфандиёрхон (1623-1643)
• Абулғозихон (1644-1663)
• Анушахон (1663-1687)
• Худойдодхон (1687-1688)
• Ўзбекхон-Арнакхон (1688-1690)
• Жўжи Султон (1694-1697)
• Валихон (1697-1699)
• Шоҳниёзхон (1699-1690)
• Шоҳбахтхон (1702-1703)
• Сайид Алихон (1703-1705)
• Мусахон (1705-1706)
• Ёдгорхон (1706-1713)
• Шерғозихон (1714-1728)
• Элбарсхон (1728-1739)
• Тоҳирхон (1739-1740)
• Абулхайрхон (7-8 кун)
• Нуралихон (1740-1742)
• Абулғозихон ИИ (1742-1746)
• Ғойибхон (1746-56)
• Қорабойхон (1756-1757)
• Темурғозихон (1757-1764)
• Худойдодхон (1764-1765)
• Шоҳғозихон (1766-1767)
• Абулғозихон ИИИ (6 ой)
• Нуралихон (1768)
• Жаҳонгирхон (бир йил)
• Булакайхон (1770)

Хива хонлигида қўнғиротлари сулоласи (1770-1920)
• Муҳаммад Амин иноқ (1770-1790)
• Аваз Муҳаммад иноқ (1790-1804)
• Элтузархон (1804-06)
• Муҳаммад Раҳимхон (1806-1825)
• Оллоқулихон (1825-1842)
• Раҳимқулихон (1842-1845)
• Муҳаммад Аминхон (1845-1855)
• Абдуллахон (1855-1856)
• Қутлуғмуродхон (1856)
• Саид Муҳаммадхон (1856-1864)
• Муҳаммад Раҳимхон ИИ (1864-1910)
• Асфандиёрхон (1910-1918)
• Саид Абдуллахон (1918-1920)

Қўқон хонлигида минглар сулоласи (1709-1863)
• Шоҳрухбий (1709-1721)
• Абдураҳимбий (1721-1733)
• Абдулкаримбий (1733-1750)
• Абдураҳмонбий (1750)
• Эрдона (1751-1752; 1753-1762)
• Бобобек (1752-1753)
• Сулаймон (1762-1763)
• Норбўта (1763-1798)
• Олимхон (1798-1810)
• Умархон (1810-1822)
• Муҳаммад Алихон (1822-1842)
• Шералихон (1842-1844)
• Муродхон (1844)
• Худоёрхон (1845-1858; 1862-1863; 1865-1875)
• Маллахон (1858-1862)
• Султон Саъидхон (1863)

Туркистон генерал-губернаторлиги (1867-1917)
• К. П. фон Кауфман (1867-1881)
• Г. А. Колпаковский (1881-1882)
• М. Г. Черняев (1882-1884)
• Н. О. Розенбах (1884-1888)
• А. Б. Вревский (1889-1898)
• С. М. Духовской  (1898-1901)
• Н. А. Иванов (1901-1904)
• П. Н. Тевяшов (1904-1905)
• Д. И. Субботич (1905-1906)
• Н. И. Гродеков (1906-1908)
• П. И. Мишченко (1908-1909)
• А. Б. Самсонов (1909-1913)
• Флуг (1913-1915)
• Мартсон (1915-1916)
• А. Н. Куропаткин (1916-1917)

Бухоро Халқ Совет Республикаси (1920-1924)
• А.Муҳитдинов (1920.09 - 1921.09) - Умумбухоро инқилобий қўмитаси раиси.
• Ф. Хўжаев (1920.09 - 1924.10) - БХСР халқ нозирлар раиси.
• У. Пўлатхўжаев (1921.09 - 1922.08) - БХСР МИК раиси.
• П. Хўжаев (1922.08-1924.11)- БХСР МИК раиси.
• М. Аминов - БХСР МИК раиси.

Хоразм Халқ Совет Республикаси (1920-1924)
• М. Султонмуродов (1920.02 - 1920.03) - Хоразм инқилобий қўмитасининг раиси.
• П. Юсупов (1920.27.04 - 1921.06.03) - ХХСР халқ нозирлар раиси.
• Ж. Қўчқоров (1921.03 - 1921.05) - Хоразм инқилобий қўмитасининг раиси.
• М. Оллоберганов (1921.05 - 1921.09) - ХХСР МИК раиси.
• О. Муҳаммадраҳимов (1921.09 - 1921.11) - ХХСР МИК раиси.

Россия Муваққат ҳукумати таркибида Туркистон
• Н. Н. Шчепкин (1916. 07.04 - 1917. 01.11) - Россия Муваққат ҳукуматининг Туркистон комитетининг раиси.

Совет Россияси таркибида Туркистон (1917-1918)
• Ф. И. Колесов (1917-1918) - Туркистон ҲКС раиси.

Туркистон Автоном Совет Сотсиалистик Республикаси (1918-1924)
Туркистон АССР Марказий Ижроия Комитети (МИК) раислари
• П.А.Кобозев (1918-1919) - Туркистон МИК раиси.
• Ф. Солкин (1918. 30.04. ) - Туркистон МИК ҳамраиси.
• Вотинсев (1918-1919.19.01) - Туркистон МИК раиси.
• Козаков (1919.28.01 - 1920) - Туркистон МИК раиси.
• Н. Тўрақулов (1919) - Туркистон МИК ҳамраиси.
• Т. Рисқулов (1920.01 - 1920.07) - Туркистон МИК раиси.
• Раҳимбоев (1920-1922) - Туркистон МИК раиси.
• Хидиралиев (1922-1924) - Туркистон МИК раиси.

Ўзбекистон Совет Сотсиалистик Республикаси (1925-1991)
Ўзбекистон Компартияси МКнинг 1-котиблари:
• В. Иванов     (1925-1927)
• Н. Гикало (1929)
• А. Икромов (1929-1937)
• У. Юсупов (1937-1950)
• А.Ниёзов (1950-1955)
• Н. Муҳитдинов (1955-1957)
• С. Камолов (1957-1959)
• Ш. Рашидов (1959-1983)
• И.Усмонхўжаев (1983-1988)
• Р. Нишонов (1988-1989)
• И. Каримов (1989-1991)

Ўзбекистон Республикаси (1991-йил 1-сентабр).
Ўзбекистон Республикаси Президенти:
• Ислом Абдуғаниевич Каримов

 

Муаллифлар фикри сайт таҳририяти нуқтаи назари билан мос келмаслиги мумкин